Produkter

Instagram

OBP

OBPFacebookCover

Hvorfor bruke oljekjøler i en løpsbil?

Når Motorolje blir varm blir den tynnere (Mindre viskos) og vil dermed yte dårligere filmstyrke. Filmstyrken støttet opp med oljetrykk er det som forhindrer bæringer, tannhjul, stempler og andre viktige motorkomponenter fra å komme i kontakt med hverandre. om denne er for dårlig vil delene komme i kontakt, og slites fortere, ettersom dette skjer vil også oljetrykket synke, og resultere i ett motorhavari og bruttløp.

Olje til luft kjølerne brukes for å kjøle girkasse, tannhjul, etc for å forhindre overoppheting og dermed tap av oljetrykk som følge av materiell ekspansjon.

Grunnet motorsportens intense natur skjer slikt med for jevne mellomrom. Bruk av OBPs nye Oljekjølere er essensielt for å unngå denne typen feil. Når luften passerer gjennom kjøleren reduserer og opprettholder den oljetemperaturen på ett godt ytelsesnivå, og forhindrer motor og girkassehavari.